Užverti

Marijonų koplyčioje – šv. Mišios už Panevėžio verslininkus

Kasmet antrą lapkričio penktadienį švenčiama profesinė verslo atstovų šventė – Verslo diena. Šiais metais profesinę šventę Panevėžio verslininkai minės lapkričio 9 dieną.

Be to, lapkričio mėnesio pradžioje, 1-2 dienomis, Lietuvoje pagerbiami mirusieji – minima Visų šventųjų diena ir Vėlinės.

Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektorius kunigas Sigitas Sudentas visus verslininkus lapkričio 4 dieną 17 val. kviečia į Marijonų koplyčią.

Tą sekmadienio popietę bus aukojamos šv. Mišios už verslininkus. Šv. Mišiose bus pagerbti ne tik  Panevėžio labui besidarbuojantis verslininkai, bet ir nulenktos galvos už verslininkus ir jų artimuosius išėjusius Anapilin.

Pasiteiravus, kaip gimė idėja aukoti šv. Mišias už verslininkus, kunigas paaiškino labai paprastai:

„Bendrauti su verslininkais reikia. Jeigu žmonės dirbs su tikėjimu, darbo vaisiai bus kitokie. Bendrystė su bažnyčia labai reikalinga. Kuo daugiau bendrausime, tuo bus geriau. Tikėjimas bendrystei tikrai padės. Padės atsilaikyti prieš gundymus, kurie gali nuvesti ne tuo keliu. Juk visi norim gyventi geriau – ekonomiškai stipriame mieste.“

Pasak kunigo S. Sudento, ir sugalvojo bendrystės ryšiams su Panevėžio verslininkais užmegzti aukoti šv. Mišias.

„Aukosiu Mišias už mirusius verslininkus ir jų artimuosius. Prašau atsinešti mirusiųjų vardus, kuriuos norėtų šv. Mišių metu paminėti, už juos pasimelsti. Turėtų būti toks pirmutinis bendravimas. Kita vertus, prašytų mirusiųjų pagalbos – verta. Turime melstis už artimuosius, kad jie mums suteiktų malonę. Be to, tauta yra gyva tol, kol mena savo mirusiuosius“, – kalbėjo jis ir kvietė lapkričio 4 dieną ateiti į Marijonų koplyčią, į šv. Mišias.

Related Posts

Keisti šrifto dydė