Užverti

Lengvatos – ne tik kultūrą ir sportą, bet ir mokslą remiančiam Panevėžio verslui

Kitąmet Panevėžio miesto savivaldybė vėl taikys žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas verslininkams, kurie parems kultūros, sporto renginius ar projektus. Naujovė – lengvatos ir už paramą mokslui.

„Pernai atsiradusi iniciatyva pasiteisino – verslas sporto ir kultūros sritims skyrė per 230 tūkst. Eur. Savo ruožtu Savivaldybė, kaip ir žadėjo, verslininkams sumažino mokesčius – jų sumokėta 100 tūkst. Eur mažiau. Pilietiškumą, socialinę atsakomybę, aktyvesnį dalyvavimą miesto gyvenime skatinsime ir toliau, o pati iniciatyva pakoreguota atsižvelgus į miesto poreikius, verslo pageidavimus ir mokestinių atsiskaitymų terminus“, – sako mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas Petras Luomanas.

Įmonei gali būti suteikta žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų, jei ne mažiau kaip 1000 Eur finansinę paramą skiria reprezentacinei Panevėžio žaidimų sporto komandai, olimpinės, paralimpinės rinktinės kandidatui arba nariui (per nevyriausybines organizacijas), meno kūrėjo statusą turinčiam atlikėjui arba menininkui, Savivaldybės kultūros ir meno įstaigai (valstybinėms šventėms, atmintinų datų renginiams, tarptautiniams festivaliams, simpoziumams, plenerams ir bienalėms, mėgėjų meno kolektyvams), mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektams.

Ją suteikusiai įmonei Tarybos sprendimu gali būti taikoma mokesčių lengvata – 50 proc. nuo paramai skirtos sumos per kalendorinius metus, bet ne daugiau kaip teikėjui priskaičiuotų visų mokesčių sumos. Mokesčių lengvatos teikiamos einamaisiais metais apskaičiuotiems mokesčiams.

Paramos sportui atrankos kriterijai. Parama turi būti skiriama nevyriausybinėms sporto organizacijoms, kurių finansuojamos veiklos sritys yra plėtoti reprezentacinių miesto žaidimų komandų veiklą; pasirengti ir dalyvauti Europos, pasaulio čempionato, pirmenybių, taurės varžybose, Europos olimpinių dienų festivalyje, olimpinėse žaidynėse ir kt. oficialiose tarptautinėse varžybose; pasirengti ir dalyvauti šalies čempionato, pirmenybių ir taurės varžybose, kompleksiniuose renginiuose, parengti olimpinio rezervo, šalies rinktinių kandidatus ir narius; neįgaliesiems pasirengti ir dalyvauti šalies, tarptautiniuose renginiuose; Panevėžyje organizuoti renginius.

Paramos kultūrai, menui atrankos kriterijai. Parama turi būti skiriama propaguoti miesto kultūrą ir kultūrines programas, remti menininkų ir meno kolektyvų dalyvavimą tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose; organizuoti valstybinių švenčių renginius; renovuoti kultūros objektus ir skatinti jų plėtrą; įamžinti žymius miesto menininkus, mokslininkus, visuomenės veikėjus ir istorines datas; Savivaldybės įsteigtų kultūros ir meno įstaigų veiklai; organizuoti tarptautinius festivalius, simpoziumus, plenerus ir bienales; pristatyti garsių režisierių, choreografų, dirigentų ir kitų menininkų kūrybą; remti geriausius miesto meno kolektyvus ir menininkus;  mėgėjų meno kolektyvams.

Paramos mokslo ir verslo bendradarbiavimui atrankos kriterijai. Parama skiriama miesto aukštojo mokslo institucijoms ir mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, inovacijų skatinimo (MTEPI) veiklas vykdančioms viešosioms įstaigoms, įgyvendinančioms mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektus, jei finansuojamos veiklų sritys yra rengti naujas programas, remiantis darbo rinkos poreikiu, aukštos kvalifikacijos specialistams ruošti, pritraukti studentų į šias studijas; parengti aukštos kvalifikacijos specialistų; vystyti mokslo ir verslo bendradarbiavimą vykdant robotikos ir skaitmenizavimo, MTEPI veiklas, kuriant atitinkamas inovacijas ir sprendimus.

Bendras mokesčių lengvatų dydis visiems juridiniams asmenims, remiantiems kultūros, sporto ir mokslo projektus, – iki 300 tūkst. Eur per metus.

Related Posts

Keisti šrifto dydė