Paraiška (įrengto ploto salėje, ne maisto produktų prekyba)

Paraiška (įrengto ploto salėje, maisto produktų prekyba)