„KALĖDINĖS MUGĖS“ DALYVAVIMO SĄLYGOS

1. ORGANIZATORIUS

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Respublikos g. 34, LT-35173, Panevėžys), Tel. (8-45) 463687; 596355, faks. (8-45) 500309, el. paštas: panevezys@chambers.lt, www.ccic.lt.

2. VIETA IR DARBO LAIKAS

Mugės vieta: CIDO arena (Parko g. 12, Panevėžys)

Mugė vyks: 2018-12-07 d.- nuo 10 iki 20 val., 2018-12-08 d. nuo 10 iki 20 val., 2018-12-09 d. nuo 10 iki 17 val.

Dalyvių registracija ir stendų įrengimas:

2018-12-06 d. nuo 14 iki 19 val.

Eksponatų demontavimas:

2018-12-09 d. nuo 17 iki 20 val.

3. DALYVIO PARAIŠKA

Užpildyta mugės dalyvio paraiška grąžinama mugės organizatoriui iki 2018-11-28 dienos. Paraiškos, gautos po šios dienos bus patenkintos tik esant galimybei. Tik pilnai užpildyta ir antspauduota paraiška įgyja teisinę galią. Mugės organizatorius, gavęs paraišką, įsipareigoja atsiųsti leidimą dalyvauti, ekspozicinio ploto planą su numatoma stendo vieta ir sąskaita. Atsisakyti dalyvauti parodoje galima remiantis šių Dalyvavimo sąlygų skyriumi „Atsisakymas dalyvauti arba neatvykimas”.

4. DALYVAVIMO MOKESTIS

Minimalus stendo plotas – 4 kv. m.

Įrengto parodinio ploto prekybai ne maisto produktais 1 kv. m. kaina salėje 36 EUR + PVM, Įrengto parodinio ploto prekybai maisto produktais 1 kv. m. kaina salėje 41 EUR + PVM, kampiniam stendui taikomas 10 proc. antkainis. Į šią kainą be pagrindinių paslaugų (bendras mugės organizavimas bei marketingas, lankytojų pritraukimas įvairiomis reklamos priemonėmis, bendras apšvietimas, praėjimų valymas, bendra mugės apsauga) įeina: baltos 2,5 m aukščio sienelės; 1 kryptinis šviestuvas kas 3 kv. m.; 1kW elektros įvadas; firmos pavadinimas standartiniu šriftu /H-  0,1 m/. Papildomą įrangą ir baldus savo stendui bus galima užsisakyti užpildžius mūsų atsiųstą kainoraštį.

5. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

Už rezervuotą mugės plotą bei užsakytą stendo įrangą dalyvis privalo apmokėti per 3 dienas nuo išankstinės sąskaitos išrašymo. Teisė užimti vietą parodoje dalyviui suteikiama tik įvykdžius visas apmokėjimo sąlygas. Priešingu atveju organizatorius pasilieka sau teisę atšaukti dalyvio dalyvavimą mugėje.  PVM sąskaita-faktūra dalyviui įteikiama mugės metu. (Tel . 8 45 468668)

6. ATSISAKYMAS DALYVAUTI ARBA NEATVYKIMAS

Atsisakymas dalyvauti mugėje turi būti pateiktas raštiškai ir galioja jį patvirtinus organizatoriui. Dalyvis turį teisę atsisakyti dalyvauti mugėje, atgaudamas visus įmokėtus pinigus jei tai padaro ne vėliau kaip iki lapkričio mėn. 27 dienos. Jei atsisakoma dalyvauti vėliau, dalyvis įsipareigoja apmokėti 50 proc. užsakyto parodinio ploto kainos.

7. PAPILDOMOS ĮRANGOS BEI BALDŲ UŽSAKYMAS

Mugės dalyviui išsiunčiama papildomos įrangos paraiška, kurioje galima užsisakyti papildomą įrangą bei baldus savo stendui. Užpildytą papildomos įrangos paraišką reikia grąžinti organizatoriui iki  2018-11-28.

8. EKSPONATŲ APSAUGA. DRAUDIMAS

Mugės organizatorius vykdo bendrą mugės apsaugą naktį. Mugės dalyvis privalo pats rūpintis atsivežtų eksponatų ir jam priklausančių daiktų saugumu ir turto draudimu mugės darbo metu bei stendų įsirengimo ir demontavimo laikotarpiu.

9. PRANEŠIMAI

Mugės rengėjas įsipareigoja pranešti dalyviui visą papildomą informaciją, susijusią su mugės rengimu, taip pat jeigu ne dėl rengėjo kaltės mugė įvyks kitoje vietoje ar kitu laiku.

10. PRODUKCIJA

Parodos metu leidžiama pristatinėti ir prekiauti tik paraiškoje nurodyta produkcija ir paslaugomis. CIDO arenos viduje griežtai draudžiama pardavinėti pilstomą kavą, arbatą, karštą šokoladą, sultis, alų, alkoholinius ir gaiviuosius gėrimus, šildytus maisto produktus.

11. NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMAS

Dalyvis įsipareigoja grąžinti nesugadintas tipinių stendų konstrukcijas, elementus ir baldus. Priešingu atveju privalo sumokėti 100  tos įrangos vertės. Dalyvis negali be organizatoriaus sutikimo savavališkai klijuoti jokių lipnių produktų ant parodinės įrangos sienelių.

12. STENDO ĮRENGIMAS

Mugės dalyviui draudžiama kalti, gręžti, dažyti ar žymėti dažais stendo sienas. Klijuoti ant  stendo sienų galima tik gavus organizatoriaus sutikimą.

13. STENDO PRIEŽIŪRA

Mugės metu stendas negali būti paliktas be priežiūros, jame neturi būti laikoma tuščia tara, pašaliniai daiktai. Mugės dalyvio ekspozicija negali būti statoma už stendo ribų.  Organizatorius pasiruošimo mugės dieną ir parodos darbo laiku neatsako už eksponatų apsaugą. Dalyvis parodos vietoje privalo laikytis priešgaisrinės apsaugos tarnybos reikalavimų, pramoninės ir darbo saugos taisyklių. Rūkyti ekspoziciniame plote draudžiama.

14. GINČAI

Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymu numatyta tvarka, Organizatoriaus buveinės vietos teisme.

DALYVIS, UŽPILDYDAMAS IR PASIRAŠYDAMAS DALYVIO PARAIŠKĄ, ĮSIPAREIGOJA LAIKYTIS ŠIŲ ORGANIZATORIAUS PATEIKTŲ DALYVAVIMO SĄLYGŲ