Užverti

J. Katinas tapo Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos valdybos nariu

Ūkio ministerijoje įvyko ataskaitinis rinkiminis Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) tarybos posėdis, kuriame jos pirmininke perrinkta Dalia Matukienė. Ji minėtai tarybai vadovauja nuo 2012 metų. Į tarybą išrinktas ir Panevėžio rajono verslininkas Jonas Katinas.

Į SVV tarybą išrinktą J. Katiną rekomendavo Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. J. Katinas išrinktas ne tik į Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybą, bet ir į tarybos valdybą, kurią sudaro 10 narių.

Pasiskirsto darbais

Pasak J. Katino, Lietuvos SVV tarybą sudaro 60 asocijuotų institucijų.

„Tarybą sudaro įvairių smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai. Tai ir kelininkai, ir naftininkai, ir statybininkai, ir miškininkai ir t.t. Iš tarybos narių renkama valdybą, kurią sudaro dešimt narių. Visi valdybos nariai pasidalinę darbo sritimis. 2017 metais atstovavau darbo jėgos apmokestinimo sritį, o šiais metais norėčiau atstovauti regioninei mokesčių politikai. Valdybos posėdis vyks kitų metų sausio mėnesio pradžioje. Tuomet ir bus patvirtintos sritys, kurias atstovaus valdybos nariai“, – sakė SVV tarybos valdybos narys ir pridūrė:

„Beje, visoms regioninės plėtros taryboms yra išplatintas rekomendacinis raštas, kurį gavo ir Panevėžio regioninės plėtros tarybos vadovas Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas. Regiono plėtros taryboms į jų darbą rekomenduojama įtraukti ir verslo atstovus, tame tarpe ir smulkaus bei vidutinio verslą atstovus. Planuojama, kad Panevėžio regiono plėtros tarybai smulkiajam ir vidutiniam verslui atstovauti būsiu paskirtas aš. Iki metų pabaigos paaiškės, kaip į rekomendacinį raštą sureaguos Panevėžio regiono plėtros taryba, kuri šiuo metu sudaryti vien iš politikų – regiono savivaldybių merų ir tarybos narių.“

Svarsto aktualius klausimus

Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos posėdį pristatytoje 2017 metų ataskaitoje pažymima, kad per ataskaitinį laikotarpį vyko 11 tarybos valdybos posėdžių. Svarstyti smulkiajam ir vidutiniam verslui aktualūs klausimai, įvairioms institucijoms parašyti 74 raštai, pateikta pastabų ir pasiūlymų dėl 27 įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektų.

Patariamoji institucija

Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba – visuomeninė patariamoji iš 47 verslo asociacijų sudaryta institucija, sprendžianti aktualias smulkiojo ir vidutinio verslo problemas. Taryba nagrinėja smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros klausimus, teikia vyriausybei ir už SVV plėtrą atsakingoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo, verslumo skatinimo, vertina smulkiojo ir vidutinio verslo veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus ir teikia dėl jų savo išvadas.

Prie Tarybos veiklos dalyvaudamos atviruose jos posėdžiuose gali prisidėti įvairios SVV interesams atstovaujančios organizacijos. Tarybos nariai taip pat dalyvauja ir įvairių darbo grupių veikloje.

Related Posts

Keisti šrifto dydė