PARODOS „EXPO UTENA 2018“ DALYVAVIMO SĄLYGOS

1. ORGANIZATORIUS

Panevėžio  prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialas

J. Basanavičiaus g. 56, LT-28142, Utena

Tel. (8-389) 56933; +370 698 35227

El. paštas: utena@chambers.lt

www.ccic.lt

2. VIETA IR DARBO LAIKAS

Parodos vieta: Utenos daugiafunkcinis sporto centras,  K. Donelaičio g. 38, Utena

Paroda vyks: 2018-09-07 d. nuo 9 iki 19 val., 2018-09-08 d. nuo 10 iki 17 val.

Dalyvių registracija ir stendų įrengimas:

2018-09-06 d. nuo 14 iki 20 val.

Eksponatų demontavimas:

2017-09-08 d. nuo 17 iki 19 val.

3. DALYVIO PARAIŠKA

Užpildyta Parodos dalyvio paraiška grąžinama parodos organizatoriui iki 2018-08-01 dienos. Paraiškos, gautos po šios dienos bus patenkintos tik esant galimybei. Tik pilnai užpildyta ir antspauduota paraiška įgyja teisinę galią. Parodos organizatorius, gavęs paraišką, įsipareigoja atsiųsti leidimą dalyvauti, ekspozicinio ploto planą su numatoma stendo vieta ir sąskaita. Atsisakyti dalyvauti parodoje galima remiantis šių Dalyvavimo sąlygų skyriumi „Atsisakymas dalyvauti arba neatvykimas“.

4. DALYVAVIMO MOKESTIS

Registracijos mokestis – 100 EUR + PVM, Rūmų nariams – 70 EUR + PVM. Į šią kainą įskaičiuotos dalyvio kortelės (po 1 kortelę 2 kv. m), organizacinės išlaidos.

Minimalus stendo plotas – 6 kv. m.

1m² įrengto ekspozicinio ploto salėje (viena atvira siena) 60 EUR + PVM. Į šią kainą be pagrindinių paslaugų (bendras parodos organizavimas bei marketingas, lankytojų pritraukimas įvairiomis reklamos priemonėmis, oficialių kvietimų išsiuntimas, bendras apšvietimas, praėjimų valymas, bendra parodos apsauga) įeina:

1 stalas, 2 kėdės; kiliminė danga; baltos 2,5 m aukščio sienelės;

1 kryptinis šviestuvas kas 3 kv. m;  1kW elektros įvadas

firmos pavadinimas standartiniu šriftu /H-0,1 m/.

1m² neįrengto ekspozicinio ploto (lauko aikštelė) – 10 EUR + PVM. Papildomą įrangą ir baldus stendui bus galima užsisakyti užpildžius mūsų atsiųstą kainoraštį.

5. STENDO ĮRENGIMAS IR NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMAS

Pateikdamas paraišką, klientas įsipareigoja grąžinti nepažeistus baldus, tipines stendų konstrukcijas, sieneles ir papildomus elementus.

Gadinti (klijuoti lipnius produktus, kalti, gręžti, dažyti, žymėti ir pan.) nuomotą įrangą griežtai draudžiama.  Priešingu atveju klientas privalo sumokėti 100 proc. sugadintos įrangos vertės ir 100 Eur + PVM administravimo mokestį.

Parodos dalyviui, užsisakiusiam tuščią plotą, draudžiama naudoti kaimyninių stendų sieneles savo stendo įrengimo reikmėms.

6. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

Dalyvio mokestį ir 50% rezervuoto parodos ploto bei stendo įrangos dalyvis privalo apmokėti per 3 dienas nuo išankstinės sąskaitos išrašymo. Likusią dalį pervesti iki rugpjūčio 17 d. pagal išankstinę sąskaitą. Teisė užimti vietą parodoje dalyviui suteikiama tik įvykdžius visas apmokėjimo sąlygas. Priešingu atveju organizatorius pasilieka sau teisę atšaukti dalyvio dalyvavimą parodoje.  PVM sąskaita-faktūra dalyviui įteikiama parodos metu (tel . (8-389) 56933).

7. ATSISAKYMAS DALYVAUTI ARBA NEATVYKIMAS

Atsisakymas dalyvauti parodoje turi būti pateiktas raštiškai ir galioja jį patvirtinus organizatoriui. Dalyvis turi teisę atsisakyti dalyvauti parodoje, atgaudamas įmokėtus pinigus už plotą (išskyrus registracijos mokestį), jei tai padaro ne vėliau kaip iki rugpjūčio mėn. 1 dienos. Jei atsisakoma dalyvauti vėliau, parodos dalyviui gražinama tik 50 proc. sumos.

8. PAPILDOMOS ĮRANGOS BEI BALDŲ UŽSAKYMAS

Parodos dalyviui išsiunčiama papildomos įrangos paraiška, kurioje galima užsisakyti papildomą įrangą bei baldus savo stendui. Užpildytą papildomos įrangos paraišką reikia grąžinti organizatoriui iki  2018-08-01.

9. EKSPONATŲ APSAUGA. DRAUDIMAS

Parodos organizatorius vykdo bendrą parodos apsaugą naktį. Jei dalyvis pageidauja užsisakyti individualią stendo apsaugą, prašome kreiptis į parodos organizatorius. Parodos dalyvis privalo pats rūpintis atsivežtų eksponatų ir jam priklausančių daiktų ir turto draudimu.

10. PRODUKCIJA

Parodos metu leidžiama pristatinėti ir prekiauti tik paraiškoje nurodyta produkcija ir paslaugomis.

11. PRANEŠIMAI

Parodos rengėjas įsipareigoja pranešti dalyviui visą papildomą informaciją, susijusią su parodos rengimu, taip pat jeigu ne dėl rengėjo kaltės paroda įvyks kitoje vietoje ar kitu laiku.

12. SEMINARAI

Parodos dalyviai gali užsisakyti laiką seminarui ar firmos prezentacijai parodos metu. Ši paslauga dalyviui suteikiama nemokamai. Seminaro data, pavadinimas bei pranešėjas įtraukiami į parodos programą nemokamai.

13. STENDO PRIEŽIŪRA

Parodos metu stendas negali būti paliktas be priežiūros, jame neturi būti laikoma tuščia tara, pašaliniai daiktai. Parodos dalyvio ekspozicija negali būti statoma už stendo ribų.  Organizatorius pasiruošimo parodai dieną ir parodos darbo laiku neatsako už eksponatų apsaugą. Dalyvis parodos vietoje privalo laikytis priešgaisrinės apsaugos tarnybos reikalavimų, pramoninės ir darbo saugos taisyklių. Rūkyti ekspoziciniame plote draudžiama.

14. GINČAI

Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka, Organizatoriaus buveinės vietos teisme.

DALYVIS, UŽPILDYDAMAS IR PASIRAŠYDAMAS DALYVIO PARAIŠKĄ, ĮSIPAREIGOJA LAIKYTIS ŠIŲ ORGANIZATORIAUS PATEIKTŲ DALYVAVIMO SĄLYGŲ