Parodos „EXPO AUKŠTAITIJA 2020“ dalyvavimo sąlygos

1. ORGANIZATORIUS

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai

J. Urbšio g. 3, LT-35169, Panevėžys

Tel. 8 682 1222, 8 45 463687;

el. paštas:  info@expoaukstaitija.lt

www.expoaukstaitija.lt

2. VIETA IR DARBO LAIKAS

Parodos vieta: CIDO arena, Parko g. 12, Panevėžys

Paroda vyks: 2020-09-25 d. nuo 10 iki 19 val. / 2020-09-26 d. nuo 10 iki 19 val. / 2020-09-27 d. nuo 10 iki 16 val.

Dalyvių registracija ir stendų įrengimas:

2020-09-24 d. nuo 13 iki 19 val.

Eksponatų demontavimas:

2020-09-27 d. nuo 16 iki 20 val.

3. DALYVIO PARAIŠKA

Užpildyta parodos dalyvio paraiška pateikiama parodos organizatoriui iki 2020-08-28 dienos. Paraiškos, gautos po šios dienos bus patenkintos tik esant galimybei. Tik pilnai užpildyta paraiška įgyja teisinę galią. Parodos organizatorius, gavęs paraišką, įsipareigoja suteikti leidimą dalyvauti, pateikti ekspozicinio ploto planą su numatoma stendo vieta ir sąskaita. Atsisakyti dalyvauti parodoje galima vadovaujantis šių Dalyvavimo sąlygų skyriumi „Atsisakymas dalyvauti arba neatvykimas”.

Paraišką galite rasti čia.

4. DALYVAVIMO MOKESTIS

Minimalus užsakomo stendo plotas – 4 kv. m.

Įrengto parodinio ploto 1 kv. m. kaina salėje ir foje 60 EUR + PVM, (rūmų nariams taikomos nuolaidos) Užsisakant kampinį stendą, taikomas 10% antkainis. Į šią kainą be pagrindinių paslaugų (bendras parodos organizavimas bei marketingas, lankytojų pritraukimas įvairiomis reklamos priemonėmis, oficialių kvietimų išsiuntimas, bendras apšvietimas, praėjimų valymas, bendra parodos apsauga) įeina:

1 stalas, 2 kėdės; kiliminė danga; baltos 2,5 m aukščio sienelės;

1 kryptinis šviestuvas kas 3 kv. m.;  1kW elektros įvadas

firmos pavadinimas standartiniu šriftu /H-0,1 m/.

Neįrengto parodinio ploto (be parodinių konstrukcijų, sienelių, elektros įvado, stalo, kėdžių, šviestuvų ir pan.) – 1 kv. m.  kaina 45 EUR +  PVM.

Neįrengto ploto lauke 1 kv. m.  kaina – 17 EUR +  PVM.

Rūmų nariams taikomos nuolaidos.

Papildomą įrangą ir baldus stendui galima užsisakyti užpildžius atskirą paraišką.

Įrangos katalogą rasite čia.

Paraišką rasite čia.

5. STENDO ĮRENGIMAS IR NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMAS

Pateikdamas paraišką, klientas įsipareigoja grąžinti nepažeistus baldus, tipines stendų konstrukcijas, sieneles ir papildomus elementus.

Gadinti (klijuoti lipnius produktus, kalti, gręžti, dažyti, žymėti ir pan.) nuomotą įrangą griežtai draudžiama.  Priešingu atveju, klientas privalo sumokėti 100 proc. sugadintos įrangos vertės ir 100,00 Eur + PVM administravimo mokestį.

Parodos dalyviui, užsisakiusiam neįrengtą plotą, draudžiama naudoti kaimyninių stendų sieneles savo stendo įrengimo reikmėms.

6. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

50% dalyvavimo mokesčio dalyvis privalo apmokėti per 3 dienas nuo išankstinės sąskaitos išrašymo. Likusią dalį pervesti iki rugpjūčio 28 d. pagal išankstinę sąskaitą. Teisė užimti vietą parodoje dalyviui suteikiama tik įvykdžius visas apmokėjimo sąlygas. Priešingu atveju, organizatorius pasilieka sau teisę atšaukti dalyvio dalyvavimą parodoje.  PVM sąskaita – faktūra dalyviui įteikiama parodos metu, arba išsiunčiama paštu. (tel . 8 45 463687)

7. ATSISAKYMAS DALYVAUTI ARBA NEATVYKIMAS

Atsisakymas dalyvauti parodoje turi būti pateiktas raštiškai ir galioja jį patvirtinus organizatoriui. Dalyvis turį teisę atsisakyti dalyvauti parodoje, atgaudamas įmokėtus pinigus už plotą, jei tai padaro ne vėliau kaip iki rugpjūčio mėn. 28 dienos. Jei atsisakoma dalyvauti vėliau, dalyvis įsipareigoja apmokėti 50  užsakyto parodinio ploto kainos.

8. PAPILDOMOS ĮRANGOS UŽSAKYMAS

Parodos dalyviui pageidaujant išsiunčiama papildomos įrangos paraiška, kurioje galima užsisakyti papildomą įrangą bei baldus savo stendui. Užpildytą papildomos įrangos paraišką reikia grąžinti organizatoriui iki  2020-08-28.

9. EKSPONATŲ APSAUGA. DRAUDIMAS

Parodos organizatorius vykdo bendrą parodos apsaugą naktį (CIDO arenos viduje). Jei dalyvis pageidauja užsisakyti individualią stendo apsaugą, prašome kreiptis į parodos organizatorius. Parodos dalyvis privalo pats rūpintis atsivežtų eksponatų ir jam priklausančių daiktų ir turto draudimu.

10. PRODUKCIJA

Parodos metu leidžiama pristatinėti ir prekiauti tik paraiškoje nurodyta produkcija ir paslaugomis. CIDO arenos viduje griežtai draudžiama pardavinėti vietoje pilstomą kavą, arbatą, karštą šokoladą, sultis, alų, gaiviuosius gėrimus, šildytus maisto produktus. Nepaisantiems šio reikalavimo bus taikomas papildomas mokestis (komercinio ploto nuoma) 250 Eur + PVM už dieną.

11. PRANEŠIMAI

Parodos rengėjas įsipareigoja pranešti dalyviui visą papildomą informaciją, susijusią su parodos rengimu, taip pat jeigu ne dėl rengėjo kaltės paroda įvyks kitoje vietoje ar kitu laiku.

12. STENDO PRIEŽIŪRA

Parodos metu stendas negali būti paliktas be priežiūros, jame neturi būti laikoma tuščia tara, pašaliniai daiktai. Parodos dalyvio ekspozicija negali būti statoma už stendo ribų.  Organizatorius pasiruošimo parodai dieną ir parodos darbo laiku neatsako už eksponatų apsaugą. Dalyvis parodos vietoje privalo laikytis priešgaisrinės apsaugos tarnybos reikalavimų, pramoninės ir darbo saugos taisyklių. Rūkyti ekspoziciniame plote draudžiama.

13. GINČAI

Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka, Organizatoriaus buveinės vietos teisme.

DALYVIS, UŽPILDYDAMAS DALYVIO PARAIŠKĄ, ĮSIPAREIGOJA LAIKYTIS ŠIŲ ORGANIZATORIAUS PATEIKTŲ DALYVAVIMO SĄLYGŲ