PARODOS „EXPO AUKŠTAITIJA  2018“ DALYVAVIMO SĄLYGOS

1. ORGANIZATORIUS

PANEVĖŽIO  prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Respublikos g. 34, LT-35173, Panevėžys

Tel. (8-45) 463687; 596355, faks. (8-45) 500309,

El. paštas: panevezys@chambers.lt

www.ccic.lt

2. VIETA IR DARBO LAIKAS

Parodos vieta: VšĮ Panevėžio arena, Parko g. 12

Paroda vyks: 2018-09-21 d. nuo 10 iki 19 val.; 2018-09-22 d. nuo 10 iki 19 val.; 2018-09-23 d. nuo 10 iki 16 val.

Dalyvių registracija ir stendų įrengimas:

2018-09-20 d. nuo 13 iki 20 val.

Eksponatų demontavimas:

2018-09-24 d. nuo 16 iki 20 val.

3. DALYVIO PARAIŠKA

Užpildyta Parodos dalyvio paraiška grąžinama parodos organizatoriui iki 2018-09-03 dienos. Paraiškos, gautos po šios dienos bus patenkintos tik esant galimybei. Tik pilnai užpildyta ir antspauduota paraiška įgyja teisinę galią. Parodos organizatorius, gavęs paraišką, įsipareigoja atsiųsti leidimą dalyvauti, ekspozicinio ploto planą su numatoma stendo vieta ir sąskaita. Atsisakyti dalyvauti parodoje galima remiantis šių Dalyvavimo sąlygų skyriumi „Atsisakymas dalyvauti arba neatvykimas“.

4. DALYVAVIMO MOKESTIS

Registracijos mokestis– 35 EUR +PVM iki 2018-08-01, po 2018-08-01 – 50 EUR + PVM Į šią kainą įeina dalyvio kortelės(po 1 kortelę 2 kv. m), organizacinės išlaidos.

Minimalus stendo plotas – 4 kv.m.

Įrengto parodinio ploto 1 kv.m. kaina salėje 51 EUR + PVM, (rūmų nariams taikomos nuolaidos) Užsisakant kampinį stendą, taikomas 10% antkainis. Į šią kainą be pagrindinių paslaugų (bendras parodos organizavimas bei marketingas, lankytojų pritraukimas įvairiomis reklamos priemonėmis, oficialių kvietimų išsiuntimas, bendras apšvietimas, praėjimų valymas, bendra parodos apsauga) įeina:

1 stalas, 2 kėdės; kiliminė danga; baltos 2,5 m aukščio sienelės;

1 kryptinis šviestuvas kas 3 kv. m.;  1kW elektros įvadas, firmos pavadinimas standartiniu šriftu /H-0,1 m/.

Neįrengto parodinio ploto (be parodinių konstrukcijų, sienelių, elektros įvado, stalo, kėdžių, šviestuvų ir pan.) – 1 kv. m.  kaina 35 EUR +  PVM (Rūmų nariams taikomos nuolaidos).

Įrengto parodinio ploto fojė (baltos 2,5 m aukščio sienelės; 1 kryptinis šviestuvas kas 3 kv.m.;  1kW elektros įvadas; firmos pavadinimas standartiniu šriftu /H-0,1 m/.) – 1 kv. m.  kaina 40 EUR. +  PVM (Rūmų nariams taikomos nuolaidos).

Papildomą įrangą ir baldus savo stendui bus galima užsisakyti užpildžius mūsų atsiųstą kainoraštį.

5. STENDO ĮRENGIMAS IR NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMAS

Gadinti (kalti, gręžti, klijuoti, dažyti ar žymėti nenusiplaunančiais dažais ir pan.) nuomotą įrangą griežtai draudžiama. Pateikdamas paraišką, klientas įsipareigoja grąžinti nepažeistus baldus, tipines stendų konstrukcijas, sieneles ir papildomus elementus. Priešingu atveju privalo sumokėti 100 proc. tos įrangos vertės.

Klientui, savavališkai užklijavus lipnius produktus ant nuomotos įrangos bus skirta 100 eur bauda bei privalės padengti įrangos nuvalymo kaštus.

Parodos dalyviui, užsisakiusiam tuščią plotą, draudžiama naudoti kaimyninių stendų sieneles savo stendo įrengimo reikmėms.

6. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

Dalyvio mokestį ir 50% rezervuoto parodos ploto bei stendo įrangos dalyvis privalo apmokėti per 3 dienas nuo išankstinės sąskaitos išrašymo. Likusią dalį pervesti iki rugsėjo 1 d. pagal išankstinę sąskaitą. Teisė užimti vietą parodoje dalyviui suteikiama tik įvykdžius visas apmokėjimo sąlygas. Priešingu atveju organizatorius pasilieka sau teisę atšaukti dalyvio dalyvavimą parodoje.  PVM sąskaita-faktūra dalyviui įteikiama parodos metu. (Tel . 8 45 468668)

7. ATSISAKYMAS DALYVAUTI ARBA NEATVYKIMAS

Atsisakymas dalyvauti parodoje turi būti pateiktas raštiškai ir galioja jį patvirtinus organizatoriui. Dalyvis turį teisę atsisakyti dalyvauti parodoje, atgaudamas įmokėtus pinigus už plotą (išskyrus registracijos mokestį), jei tai padaro ne vėliau kaip iki rugsėjo mėn. 1 dienos. Jei atsisakoma dalyvauti vėliau, dalyvis įsipareigoja apmokėti 50% užsakyto parodinio ploto kainos.

8. PAPILDOMOS ĮRANGOS BEI BALDŲ UŽSAKYMAS

Parodos dalyviui išsiunčiama papildomos įrangos paraiška, kurioje galima užsisakyti papildomą įrangą bei baldus savo stendui. Užpildytą papildomos įrangos paraišką reikia grąžinti organizatoriui iki  2018-09-03.

9. EKSPONATŲ APSAUGA. DRAUDIMAS

Parodos organizatorius vykdo bendrą parodos apsaugą naktį, parodos darbo dienomis. Jei dalyvis pageidauja užsisakyti individualią stendo apsaugą, prašome kreiptis į parodos organizatorius. Parodos dalyvis privalo pats rūpintis atsivežtų eksponatų ir jam priklausančių daiktų ir turto draudimu.

10. PRODUKCIJA

Parodos metu leidžiama pristatinėti ir prekiauti tik paraiškoje nurodyta produkcija ir paslaugomis. CIDO arenos viduje griežtai draudžiama pardavinėti pilstomą kavą, arbatą, karštą šokoladą, sultis, alų, gaiviuosius gėrimus, šildytus maisto produktus.

11. PRANEŠIMAI

Parodos rengėjas įsipareigoja pranešti dalyviui visą papildomą informaciją, susijusią su parodos rengimu, taip pat jeigu ne dėl rengėjo kaltės paroda įvyks kitoje vietoje ar kitu laiku.

12. SEMINARAI

Parodos dalyviai gali užsisakyti laiką seminarui ar firmos prezentacijai parodos metu. Ši paslauga dalyviui suteikiama nemokamai. Seminaro data, pavadinimas bei pranešėjas įtraukiami į parodos programą nemokamai.

13. STENDO PRIEŽIŪRA

Parodos metu stendas negali būti paliktas be priežiūros, jame neturi būti laikoma tuščia tara, pašaliniai daiktai. Parodos dalyvio ekspozicija negali būti statoma už stendo ribų.  Organizatorius pasiruošimo parodai dieną ir parodos darbo laiku neatsako už eksponatų apsaugą. Dalyvis parodos vietoje privalo laikytis priešgaisrinės apsaugos tarnybos reikalavimų, pramoninės ir darbo saugos taisyklių. Rūkyti ekspoziciniame plote draudžiama.

14. GINČAI

Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymu numatyta tvarka, Organizatoriaus buveinės vietos teisme.

DALYVIS, UŽPILDYDAMAS IR PASIRAŠYDAMAS DALYVIO PARAIŠKĄ, ĮSIPAREIGOJA LAIKYTIS ŠIŲ ORGANIZATORIAUS PATEIKTŲ DALYVAVIMO SĄLYGŲ.

Keisti šrifto dydė