„REGIONO MVĮ SUBJEKTŲ KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“

Įgyvendinant projektą „Regiono MVĮ subjektų konkurencingumo skatinimas“, suorganizuoti mokymai

Pradedamas įgyvendinti projektas „Regiono MVĮ subjektų konkurencingumo skatinimas“


PRAKTINIŲ PARDAVIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS (2019-2021)

 

Pradedamas įgyvendinti projektas „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas  Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0001

Mokymai pagal projektą „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas“ tęsiasi


PANEVĖŽIO PPAR RENGINIAI EKSPORTUI PLĖSTI (2018-2020)

2020 metų gegužės mėnesį sėkmingai užbaigtas dvejus metus vykdytas projektas Nr.03.2.1-LVPA-K-801-03-0002 ,,Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“.

Pagal projektą įvykdytos 9 verslo misijos į Prancūziją, Vokietiją, JAV, Kanadą, Japoniją, Kiniją, Turkiją, PAR ir Belgiją,  kuriose dalyvavo 37 tiesioginiai naudos gavėjai vietoj planuotų 31. Pasiekta projekto vertė 374,7 tūkst. EUR.

Pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Panevėžio PPAR renginiai eksportui plėsti“ sutartis


TIKSLAS – KŪRYBA – EKSPORTAS – NAUDA (2018-2021)

 

Pasirašyta dar viena sutartis dėl projekto „Tikslas-Kūryba-Eksportas-Nauda“ įgyvendinimo

Metus septynios Panevėžio įmonės pradeda paroda Amerikoje

Panevėžio PPAR nariai dalyvavo parodoje JAV