Į diskusiją Utenos rajono savivaldybės administracijoje buvo pakviesti verslininkai, verslo įmonių, investavusių Utenos rajone, mokslo įstaigų, Utenos rajono savivaldybės socialinių partnerių atstovai, žiniasklaida. Diskusijos tikslas – išsiaiškinti ir aptarti Utenos rajono verslininkų bei investuotojų poreikius, išklausyti verslo atstovų pageidavimus, pastabas.

Diskusijoje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, mero patarėjai Gintautas Petravičius, Henrikas Zabiela, Savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, kiti skyrių vedėjai ir specialistai. Į diskusiją atvyko Utenos kolegijos direktorius dr. Gintautas Bužinskas, Kolegijos tarybos narys, verslininkas Valdas Trinkūnas, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius Jurgis Dumbrava, Utenos teritorinės darbo biržos direktorius Egidijus Puodžiukas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Marijus Kaukėnas, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, Utenos kūrybinių industrijų cento „Taurapilis” administratorė Ema Abramovaitė, Utenos regiono profesinio mokymo centro atstovai, verslo įmonių, investavusių Utenos rajone, – UAB „Nosted mechanika”, UAB „Engel Dali”, K.T.S. Production – vadovai.

Diskusiją moderavo sociologas Liutauras Labanauskas, pristatė UAB „Eurointegracijos projektai” projektų vadovė Odeta Bačianskienė, supažindinusi susirinkusius su „Utenos rajono ekonominės plėtros galimybių studija”, kalbėjusi apie verslo plėtros galimybes, investicijų pritraukimą, regiono patrauklumą investuotojams bei kt.

Po studijos pristatymo įvairių sričių atstovai diskutavo apie profesinį rengimą, techninių profesijų specialistų poreikį, būtinus pokyčius profesinio rengimo sistemoje, atsižvelgiant į verslo įmonių pageidavimus, verslo, mokymo įstaigų, vietos valdžios ir pačių besimokančiųjų bendradarbiavimą bei suinteresuotumą, profesinį orientavimą jau ankstyvame amžiuje, LEZ Utenos rajone reikalingumą ir steigimo galimybes. Buvo paliestos ir skaudžios šiandienos aktualijos: dideli emigracijos mastai, jų sukeliama pasėkmė – darbuotojų trūkumas bei galimybė pasikviesti darbuotojų iš kitų šalių ir kt.

Įsitraukęs į diskusiją meras Alvydas Katinas kalbėjo apie Utenos rajono savivaldybės paramos jaunai šeimai, nedarbo ir emigracijos mažinimo programą, Utenos rajono savivaldybės veiklą, siekiant sudaryti sąlygas išvykusiems grįžti, o čia gyvenantiems neišvykti, sukurtą naująją interneto svetainę globali.utena.lt, kurioje bus ir laisvų darbo vietų registras. Plačiau minėtą interneto svetainę pristatė sugrįžimų koordinatorius Paulius Čyvas.

Baigiantis diskusijai buvo nutarta ateityje surengti dar ne vieną verslo, mokslo įstaigų ir vietos valdžios susitikimą, kuriuose būtų išsamiai išnagrinėtos diskusijoje paliestos aktualijos.

Keisti šrifto dydė