Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos valdyboje – ir Panevėžio rajono verslininkas J. Katinas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje įvyko ataskaitinis rinkiminis Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) tarybos posėdis, kuriame pirmininke dar vienai kadencijai perrinkta Dalia Matukienė. Ji minėtai tarybai vadovauja nuo 2012 metų.

Į SVV tarybą išrinktas ir Panevėžio rajono verslininkas Jonas Katinas, kurį delegavo Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai (PPAR).

Bendrovės „Pas Katiną“ vadovas J. Katinas išrinktas ne tik į Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybą, bet ir į Tarybos valdybą, kurią sudaro 10 narių.

Pasiskirsto darbais

Pasak J. Katino, Lietuvos SVV tarybą sudaro 60 asocijuotų institucijų.

„Tarybą sudaro įvairių smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai. Tai ir kelininkai, ir naftininkai, ir statybininkai, ir miškininkai ir t.t. Iš tarybos narių renkama valdyba, kurią sudaro dešimt narių. Visi valdybos nariai pasidalinę darbo sritimis“, – sakė SVV tarybos valdybos narys J. Katinas.

J. Katinas neslėpė, jog malonu, kad juo pasitikima ir jis ir vėl yra deleguotas į SVV tarybą bei valdybą.

„Jau nebe pirmą kartą Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai mane deleguojama į SVV tarybą bei valdybą. Toks pasitikėjimas įpareigoja intensyviai spręsti smulkaus ir vidutinio verslo problemas Panevėžio regione. Noriu būti naudingas Panevėžio regiono smulkaus ir vidutinio verslo verslininkams ir tinkamai jiems atstovauti“, – tvirtino J. Katinas.

Svarsto aktualius klausimus

Panevėžio PPAR generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius didžiuojasi, kad SVV taryboje ir valdyboje smulkųjį ir vidutinį verslą atstovauja Panevėžio rajono verslininkas J. Katinas.

„SVV tarybos vadybą sudaro patys aktyviausi asocijuotų verslo struktūrų atstovai. J. Katinas ir yra aktyvus verslininkas, todėl ir deleguotas į valdybą. Valdyboje jis darbuojasi nebe pirmą kadenciją. Smulkiojo ir vidutinio verslo interesus jis atstovauja puikiai. Kelia aktualius klausimus, siūlo tinkamus sprendimų būdus. Džiaugiamės, kad J. Katinas yra SVV ir tarybos, ir valdybos narys“, – teigė V. Matkevičius.

Pasak V. Matkevičiaus, SVV neturi paskęsti grandioziniuose sprendiniuose.

„Turi spręsti verslo aplinkos gerinimo, darbo vietų kūrimo klausimus. Juk būtent tos mažosios įmonės ir sukuria labai daug darbo vietų – jų yra daug. Pavyzdžiui, tūkstantis įmonių – sukuria 1000 darbo vietų. Pagalbos SVV reikia, apie tai pripažįsta ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija“, – pasakojo Panevėžio PPAR vadovas ir teigė, kad SVV reikia ne lozunginės veiklos, o biurokratinės naštos mažinimas smulkiam ir vidutiniam verslui.

Dalyvavimas SVV – naudingas

Panevėžio PPAR direktorius aiškino, kodėl džiaugiasi, kad SVV taryboje ir valdyboje yra Panevėžio rajono verslininkas J. Katinas.

„Jis atstovauja ir prekybą, ir viešbučių sektorių bei turi ilgametę patirtį versle. J. Katino verslo patirtis yra matoma, be to, jo verslas – aktyvus. Todėl tokia patirtis labai reikalinga. J. Katinas gali atstovauti asocijuotai verslo struktūrai kaip praktikas. Jis šneka atvirai ir susako tas problemas, kurios verslui svarbios šiai dienai, o ne kas bus ateityje. Jis siūlo problemas spręsti čia ir dabar, todėl jo dalyvavimas SVV labai naudingas“, – tvirtino V. Matkevičius.

Patariamoji institucija

Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba – visuomeninė patariamoji iš 47 verslo asociacijų sudaryta institucija, sprendžianti aktualias smulkiojo ir vidutinio verslo problemas. Taryba nagrinėja smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros klausimus, teikia vyriausybei ir už SVV plėtrą atsakingoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl smulkiojo ir vidutinio verslo aplinkos gerinimo, verslumo skatinimo, vertina smulkiojo ir vidutinio verslo veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus ir teikia dėl jų savo išvadas.

Prie Tarybos veiklos dalyvaudamos atviruose jos posėdžiuose gali prisidėti įvairios SVV interesams atstovaujančios organizacijos. Tarybos nariai taip pat dalyvauja ir įvairių darbo grupių veikloje.

Pradedamas įgyvendinti projektas „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas“

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0001 įgyvendinimo.

Projektas parengtas siekiant tobulinti įmonių ir organizacijų pardavimo specialistų sektorines kompetencijas bei gerinti pardavimų efektyvumą. Projekto veiklos – mokymai, skirti Panevėžio ir Utenos apskričių labai mažų ir mažų įmonių pardavimo specialistams.

Baigę mokymus dalyviai įgis naujų kompetencijų ar patobulins jau turimas: gebėti sudominti savo idėjomis ir produktais, identifikuoti kliento lūkesčius, parduoti už pilną kainą, parengti derybų planą, pagreitinti pardavimo procesą, naudoti skaitmeninius sprendimus efektyviam pardavimo apimčių didinimui ir kt. Tai prisidės prie darbuotojų kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimo, įmonių veiklos efektyvumo augimo, profesinio mobilumo skatinimo.

Numatoma, kad projekto metu mokymuose dalyvaus ir savo sektorines kompetencijas patobulins 145 pardavimų specialistai iš 54 įmonių.

Projektas „Praktinių pardavimo įgūdžių tobulinimas“ truks dvejus metus iki 2021 m. birželio mėn., bendra projekto vertė – 244 734 Eur.

Panevėžio mokslininkai pradeda bendradarbiavimą su danais – kartu įgyvendins dirbtinio intelekto ir robotikos projektus

Panevėžyje viešėjo Šiaurės Danijos universitetinio koledžo (UCN, angl. University College of Northern Denmark) delegacija. Vizito tikslas – aptarti bendradarbiavimo galimybes su Panevėžio mechatronikos centro mokslininkų komanda.

Svečiai iš Danijos – dr. Mehmed Sertug Basar ir Jens Henrik Nielsen – savo institucijoje atsakingi už automatizavimo, energetikos ir aplinkosaugos programų tyrimus. Į Panevėžį jie atvyko pagal Erasmus+ programą, skatinančią tarptautinį mokslo institucijų bendradarbiavimą. Panevėžiečiai su jais jau sutarė dėl dviejų konkrečių projektų: dirbtinio intelekto pagrindu veikiančios energijos taupymo sistemos vystymo ir žemės ūkio roboto kūrimo. Dabar partneriai ketina drauge pildyti paraiškas dėl projektų finansavimo tarptautiniams žaliosios energetikos vystymą skatinantiems fondam.

„Pirmajam projektui pradžią jau turime, nes algoritmą šilumos energijai taupyti pradėjome kurti dar pernai. Šildymo sezono metu jis buvo išbandytas Panevėžio kolegijoje ir „Minties“ gimnazijoje. Tuo tarpu antrasis projektas yra danų ir brazilų iniciatyva, prie kurios prisijungsime mes ir Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, – sako Mechatronikos centro direktorius Donatas Pelenis. – Vizito metu aptartos ir projektų idėjos debesų kompiuterijos, mašininio mokymosi, nulinės klaidos gamybos (angl. zero defect manufacturing) srityse, tačiau kol kas tai lieka planais ateičiai.“

Vizito Panevėžyje metu svečiai išsamiai supažindinti su miesto mokslo ir technologijų infrastruktūra. Jiems aprodyta Mechatronikos centro mikro ir nano technologijų laboratorija, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto robotikos laboratorija, Panevėžio kolegija, Profesinio rengimo centras, neseniai duris atvėręs didžiausias Lietuvoje robotikos varžybų centras „RoboLabas“.

Svečiams taip pat pristatyta „Industry 4 Panevėžys“ iniciatyva, aprodyta išmaniuosius šildytuvus gaminanti įmonė „Adax“ bei unikalias elektrotechnines sistemas laivas ir pramonei gaminantis „Rifas“.

Panevėžio PPAR atstovės dalyvavo Hansa parlamento Generalinėje asamblėjoje ir projektų darbo grupių susitikimuose

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuo 2007 m. yra  Hansa parlamento – smulkų ir vidutinį verslą, prekybos rūmus bei mokslo įstaigas vienijančio tinklo – narys, aktyviai dalyvauja jo veikloje ir vykdomuose tarptautiniuose projektuose.

Praėjusią savaitę Panevėžio PPAR atstovės Angelija Zokaitienė ir Ginta Česevičienė dalyvavo Hansa parlamento Generalinėje asamblėjoje bei konferencijoje „Smulkaus ir vidutinio verslo perdavimas Baltijos jūros regione“ Hamburge.

Kasmet tūkstančiai smulkių įmonių turi užsidaryti, nes nėra tinkamų verslo perėmėjų; konferencijos metu diskutuota kaip gerinti sąlygas verslų perdavimui, sukurti atitinkamus finansinius mechanizmus, parengti tam verslininkus.

Šiuo metu Panevėžio PPAR kaip partneris dalyvauja dviejuose Hansa parlamento projektuose – „Vandens, panaudoto vandens ir atliekų valdymas, technologijos bei žiedinė ekonomika (WWW&CE)“ ir „Pramonės sektoriui skirtų dvietapių profesinio mokymo centrų sukūrimas (ICC4VET)“.

Hamburge vyko abiejų projektų partnerių susitikimai, kurių metu buvo aptartos numatytos ir jau įvykdytos veiklos.

Inžinerinė vadyba – nauja tarpkryptinė studijų programa Panevėžio kolegijoje

Šiuolaikinė darbo rinka yra itin dinamiška, verslo poreikiai kinta kasmet, todėl Lietuvos aukštojo mokslo institucijos privalo nuolat sekti ir tirti šalies verslo bei darbo rinką bei reaguoti ir adaptuoti studijų pasiūlą. Nepakanka žinoti, koks potencialiai didžiausias darbuotojų poreikis tam tikruose sektoriuose, reikia naujai įvertinti susiklosčiusią situaciją rinkoje ir numatyti verslo struktūrų transformacijas, sektorių susiliejimo tikimybes, pareigybių kaitą.

Verslas vis garsiau kalba apie specialistus, kurie taps paklausiausiais darbo rinkoje ateityje – tai dvi ir daugiau sričių kompetencijų turintys darbuotojai. Tarptautinės personalo atrankos ir laikino įdarbinimo kompanijos „Manpower“ atstovų įžvalgos rodo, kad dviejų ir daugiau specialybinių kompetencijų turinčių darbuotojų poreikis darbo rinkoje nenumaldomai auga.

Atsižvelgdamas į šias tendencijas Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas parengė naują tarpkrytinę studijų programą „Inžinerinė vadyba“, kurią Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) akreditavo 5 studijų metams.

„Iš verslo partnerių lūpų girdime, jog įmonės pasiryžusios įdarbinti darbuotojus, jei šie turi skirtingų profesinių žinių ir kompetencijų, geba derinti lyderystės, vadybos kompetencijas su analitiniu technologiniu mąstymu. Dabartinėje, sparčiai besikeičiančioje technologijų ir informacijos, aplinkoje kūrybiškumui neužtenka vien tik įkvėpimo, reikia išmanyti ir tam tikras technologijas, turėti specifinius įgūdžius. Tai rodo, kad ateityje darbo patirties stygių kompensuos tarpdisciplininės žinios. Tarpkryptiškumas leidžia sukurti aplinką, kurioje gimsta naujos idėjos, inovacijos, o studentai įpranta mąstyti platesniame kontekste“, – teigia Socialinių mokslų fakulteto dekanė dr. Rasa Glinskienė.

Kuriant naują Panevėžio kolegijos „Inžinerijos vadyba“ studijų programą, atsižvelgta į tai, kad informacijos viešoje erdvėje analizė rodo, kad organizuoti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų parengimą ir administruoti, koordinuoti jų įgyvendinimą – realizuoja paskirti projektų administratoriai (įgalioti asmenys, pasirinktos įmonės), kurie  šiems procesams vadovauja ir inžinerinio išsilavinimo neturintys, baigę vadybos ir/ar verslo administravimo studijas asmenys.

Šį faktą patvirtino ir ne vienerius metus daugiabučių namų administravimo rinkoje Aukštaitijos regione lyderiaujančios įmonės – UAB “Aukšatitijos būstas“ – vadovas Ipolitas Skukauskas, teigdamas, kad neretas atvejis, kuomet minėtoje sferoje veikiančiose įmonėse net ir inžinieriaus, administratoriaus pareigas eina tinkamo išsilavinimo neturintys asmenys, todėl įmonės investuoja į šių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Itin problematiška aplinkybė ta, kad paprastai kvalifikacijos kėlimo programos būna orientuotos vienos, siaurai specializuotos inžinerinės srities žinioms suteikti – reikiamų kompetencijų įgijimo procesas užtrunka. Šiuo požiūriu Programos poreikis neginčytinas.

Programos poreikį išsakė ir studijų programos rengimo darbo grupės organizuoto Apskrito stalo diskusijoje dalyvavę ir kitų susijusių veiklos sričių atstovai. Diskusijoje dalyvavo Panevėžio miesto verslo atstovai iš įvairių inžinerinio sektoriaus įmonių (EA Baltic, UAB, IĮ „Plieninė sklendė“, Gikniaus įmonė „Kaukas“, UAB „Indastrus“, UAB „Jaukurai“, UAB „Merlangas, UAB „Serpantinas“). Pažymėtina, kad tokių absolventų kompetencijų portfelio poreikį taip pat patvirtina ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų, UAB „Kasmonta“, UAB „Panevėžio Lytagra“ vadovai.

Programos absolventai, įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti vadovų asistentais, projektų vadovų asistentais įmonėse, veikiančiose statybos, būsto atnaujinimo (modernizavimo) ir priežiūros įmonėse, vadybininkais specializuotose elektros, statybos prekių ir paslaugų įmonėse bei viešojo sektoriaus organizacijose (veikiančiose su pastatų priežiūra susijusiose srityse).

Pažymėtina, kad įgytų vadybos, inžinerijos ir bendrųjų kompetencijų dėka absolventai gebės suburti skirtingų sričių specialistų komandas konstruktyviam darbui, organizuoti statinių profilaktinės priežiūros darbus, rengti sąmatinę konkursinę dokumentaciją, gebės atlikti kainų lygio statybos rinkoje tyrimą ir analizę, skaityti darbo brėžinius, surinkimo ir elektrinių schemų brėžinius, organizuoti ir užtikrinti saugų darbą, apibūdinti darbų sudėtį ir paskirtį, parengti paslaugų pirkimo konkursui reikalingus dokumentus, vertinti finansavimo ir aprūpinimo medžiagomis šaltinius, bendrauti su užsakovais, tinkamai pristatant, parduodant minėtas paslaugas.

Tiems, kas pasirinks šias studijas valstybės nefinansuojamose vietose Panevėžio kolegija studijų programai „Inžinerinė vadyba“ taiko mažesnę nei kitų socialinių mokslų studijų programų kainą.

Karaliaus Mindaugo husarų batalione vyko Darbdavio diena

Karaliaus Mindaugo husarų batalione Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPAR) iniciatyva surengta Darbdavio diena.

Projekto tikslas – suteikti kariams, nusprendusiems netęsti tarnybos, informaciją apie galimybes įsitraukti ir save realizuoti civilinėse institucijose – įsidarbinti įmonėse, bendrovėse.

Beveik su šimtu kariu, kurie nebetęs tarnybos Karaliaus Mindaugo husarų batalione, susitiko bendrovių „Lietkabelio“, Panevėžio statybų tresto, „Kriautės“, „AQ Wiring systems“, „Dominari“, „Stigma“ ir „Povydė“ vadovai ir atstovai.

Darbdavio diena gali tapti tradicine

Panevėžio PPAR prezidentas ir bendrovės „Lietkabelis“ generalinis direktorius Sigitas Gailiūnas pasakojo, kad darbdavio dieną rengti Karaliaus Mindaugo husarų batalione pravartu.

„Šauktinių tarnyba vyksta ribotą laiką. Vieni jų tęsia tarnybą, o kiti grįžta į civilinį gyvenimą. Todėl nuspręsta, kad pastariesiems šauktiniams ir reikia darbdavių dienos, kad galėtų grįžti į laisvą darbo rinką. Manau, kad verta įmonėms organizuoti tokias darbdavių dienas, pristatyti įmones, bendrauti su galbūt būsimais darbuotojais. Kariai, savo ruožtu, gali užduoti klausimus apie darbo sąlygas, užmokestį ir, žinoma, galimybėmis įsidarbinti“, – kalbėjo S. Gailiūnas ir pasidžiaugė:

„Tai, manau, pavykęs renginys. Kariai gali išgirsti apie galimas tolimesnio gyvenimo perspektyvas, o darbdaviai pateikti išsamią informaciją apie savo įmones. Šis renginys turi tapti tradiciniu. Tam pritaria ir bataliono vadas pulkininkas leitenantas Rolandas Putnikas.“

Suteikia galimybę įsidarbinti

Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vadas pulkininkas leitenantas R. Putnikas teigė, kad tai ne pirma Darbdavio diena batalione, bet vis keičiamas formatas.

„Ar pasiteisino Darbdavio diena, sužinosime po trijų mėnesių. Šauktiniai baigs tarnybą ir rudenį jie, turėdami informaciją apie įsidarbinimą, gal ir pasirinks, kurią nors įmonę. Renginio pabaigoje mačiau, kad kai kurie kariai prašė įmonių kontaktų. Sprendžiu, kad jie susidomėjo galimybe įsidarbinti Panevėžio regiono veikiančiose įmonėse“, – teigė bataliono vadas ir sakė, kad tokios darbdavio dienos šauktiniams kariams, baigiantiems tarnybą, reikalingos.

KTU tarybos pirmininkas – „Schmitz Cargobull“ vadovas R. Petrauskas

Kauno technologijos universiteto (KTU) tarybos pirmininku išrinktas bendrovės „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius Raimundas Petrauskas, penktadienį pranešė universitetas, rašo JP.lt.

„Tikiu, kad kartu su rektoriaus komanda ir visa akademine bendruomene priimsime sprendimus, padėsiančius siekti ilgalaikių KTU strateginių tikslų – kurti šiuolaikišką, konkurencingą tarptautiniu mastu technologijų universitetą, kuriame dera „kietieji“ ir „minkštieji“ mokslai“, – pranešime cituojamas R. Petrauskas.

Naujo tarybos pirmininko rinkimai vyko po to, kai gegužės pradžioje pasitraukė Dalius Misiūnas, pateikęs savo kandidatūrą į ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriaus poziciją.

11 narių KTU taryba sudaroma penkeriems metams.

Nuo 2017 metų birželio taryboje dirba Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, „Investuok Lietuvoje“ vadovas Mantas Katinas, R. Petrauskas, „IPI srl Coesia group“ vadovas Kęstutis Šliužas, KTU mokslininkai Rimantas Butleris, Artūras Keršys, Minvydas Kazys Ragulskis, Petras Rimantas Venskutonis, Kęstutis Zaleckis, Studentų atstovybės narys Žilvinas Kalvanas.

Panevėžio PPAR atstovai susitiko su Čekijos ambasadoriumi

Šiandien Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas priėmė Čekijos ambasadorių J. E. p. Vit Korselt. Susitikime taip pat dalyvavo Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas, generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius, Miesto plėtros skyriaus vedėjas Jokūbas Leipus. 

„Džiaugiamės ir vertiname jūsų rodomą dėmesį Panevėžiui. Reikia pripažinti, kad miestų partnerių Čekijoje, deja, neturime, tačiau tikimės, kad ateityje turėsime. Erdvės plėtoti tarpusavio santykius tikrai yra, o šis jūsų vizitas – labai pozityvus žingsnis į ateitį, į abipusį šalių bendradarbiavimą“, – sakė meras R. Račkauskas.

„Tikiuosi, kad tai ne paskutinis kartas, kada lankomės Panevėžyje. Vertinu draugystę ne tik su Lietuvos sostine, mielai noriu aplankyti ir kitus mažesnius Lietuvos regionus. Kiek domėjausi, Lietuva ne itin intensyviai bendradarbiauja su Čekija, tad vienas iš mano norų ir būtų paskatinti Lietuvos bei Čekijos bendradarbiavimą, ypač verslo srityje“, – teigė J. E. p. V. Korselt.

Svečiams pristatyta miesto ekonominė, kultūrinė, socialinė situacija, supažindinti su vykdomais investiciniais projektais, Panevėžio laisvąja ekonomine zona, pristatytas robotikos varžybų centras „RoboLabas“ ir kt. Po susitikimo savivaldybėje svečiai lankėsi stiklo studijoje „Glasremis“, G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje atidarė parodą „Gražiausios 2018 m. Čekijos knygos“.

„Penktadienio kavos rytmetis“ – diskusija apie darbo stilių kitaip

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmuose tęsiama nauja idėja – „Penktadienio kavos rytmetis“. Šiandien Rūmų nariai susitiko pokalbiui prie kavos tema „Darbo stilius kitaip“ su įmonės „Consulting Alliance“ vadovu bei vyriausiuoju konsultantu Gintaru Malčiausku.

Susitikime diskutuota apie įvairias sutartis ir jų unifikavimo svarbą, nekonkuravimą ir konfidencialumą, mokesčių optimizavimą, aptarta verslo plėtra į naujas rinkas, įmonių filialų steigimus ir pan.

Panevėžio PPAR nariai domėjosi ir apie netikėtus FNTT, VMI ir kitų valstybės kontroliuojančių institucijų „vizitus“ į įmones. Aiškinomės, kaip tokiu atveju reikia elgtis.

Susitikime taip pat buvo diskutuota apie įmonės skolininkus. Specialistai supažindino su skolų prevencija.

Panevėžio Personalo vadovų klubas šeštąjį sezoną pabaigė dviem įsimintinai susitikimais

Panevėžio Personalo vadovų klubas gegužės mėnesį turėjo net du įsimintinus susitikimus su lektoriais, pristatančiais naujas ir novatoriškas metodikas. Viename iš jų aptarta sudėtingų pokalbių valdymo metodika vadovams.

Kaip teigia PVK prezidentė Marina Petrova (UAB „Specagra“), didėjant robotizacijai ir darbų tempui, svarbu ne tik tinkamas informacijos pateikimas, bet ir puikus emocinis pokalbio valdymas. Grand Partners atstovų pristatyta metodika, kaip įveikti mūsų pagrindines keturias baimes kasdieninėje komunikacijoje ir pateikti teisingą ir tinkamą grįžtamąjį ryšį personalui, pavaldiems darbuotojams, leido pajausti, kad tai – nestandartinis įrankis pokalbio valdymui bei komunikacijos gerinimui didinant darbuotojų lojalumą.

UAB „Jaukurai“ personalo vadovė Agnė Kabišaitienė antrino, kad tokie įrankiai puikiai padeda identifikuoti arba išspręsti konfliktus ir, svarbiausia, padeda kurti teigiamus darbo santykius visoje organizacijoje.

Kitas ne ką mažiau produktyvus ir įkvepiantis susitikimas buvo su retorikos specialistu Donaldu Duškinu. Beje, šis susitikimas buvo atviresnis ir sulaukta daugiau mūsų mieste žinomų žmonių.

D. Duškinas susitikimo metu pristatė savo knygą „Retorika. Retoterapija“ ir pasidalino savo patirtimi, kaip sklandžiai ir įtikinamai pateikti mintis ar idėjas viešai. Knygos autorius teigia: „Retorika – laisvų žmonių menas! Būkim laisvi!“. Tad susitikimo metu buvo analizuojama svarbiausi viešą kalbėjimą gerinantys aspektai.

Susitikimo viešnia, gerai žinoma mados pasaulyje įvaizdžio ekspertė Jolanta Kanapeckienė džiaugėsi gavusi kvietimą apsilankyti šiame susitikime ir akcentavo, kad būtent tokių specialistų pamokų reikėtų mūsų mieste daugiau ir būtų svarbu įvesti jas, kaip privalomą dalyką, ir mokyklose ar net darželiuose.

Pats D. Duškinas praktikuoja ir moko Sąmoningo kvėpavimo technikos, kuri padeda ne tik nusiraminti, suvaldyti savo emocijas, bet ir įveikti savo mintis, peržengti savo ribas siekiant tikslo.

PVK atstovė komunikacijai Miglė Gruzdenė (restoranas ir konferencijų centras „Vasaris“) apibendrino, kad visi atsiduriame tokiose situacijose, kai reikia kalbėti viešai prieš daugiau nei trijų, keturių, dvidešimties žmonių auditoriją, tad, ne išimtis, kad dauguma ieško gerų, kokybiškų paskaitų, praktinių dirbtuvių, kur būtų galima tobulinti savo viešojo kalbėjimo kompetenciją.

Įvertinusi regiono poreikį, M. Gruzdenė planuoja rudenį pakviesti Aukštaitijos regiono vadovus, į dar vieną retorikos – vieno seniausių žmonijos mokslų – praktinį užsiėmimą, kur sužinosite gudrybes, kaip bendrauti su auditorija, valdyti ją, daryti jai įtaką, kad būtumėte išklausyti ir išgirsti.

Keisti šrifto dydė