Panevėžyje surengta diskusija-forumas dėl Panevėžio kolegijos perspektyvų

IMG 4455

Šiandien Panevėžio dailės galerijoje vyko Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų inicijuota diskusija-forumas dėl Panevėžio kolegijos perspektyvų.

Forume dalyvavę Panevėžio apskrities miestų ir rajonų merai, verslo atstovai, švietimo įstaigų vadovai, Seimo nariai, diskutavo apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiklų planą.

Pagal parengtą valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą, kolegijoms teks jungtis, kad išliktų, o iki 2029 metų pasitempti tiek, kad atitiktų numatytus reikalavimus. Iki 2029 metų kolegijos turės įgyvendinti visus numatomus reikalavimus, tarp kurių yra ir taikomieji mokslo tyrimai, ir studentų skaičius, kuris turės siekti bent 1200.

Siūlomų reikalavimų šiuo metu neatitinka nei viena iš 12 valstybinių kolegijų, o pasiekti iškeltus tikslus pačios vienos, be konsolidacijos, galėtų dvi ar trys didžiosios, o kitoms tektų jungtis, tapti stipresnių padaliniais.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, valstybinių kolegijų studentų skaičius per dešimtmetį sumažėjo 38 proc., tik 28 proc. kolegijų dėstytojų dirba visu etatu, tik 47 proc. absolventų įsidarbina pagal gautą išsilavinimo lygį, o tai reiškia, kad darbo rinkai arba nereikia šių specialistų, arba jie nėra pakankamos kvalifikacijos. Kaip rodo prognozės, kolegijų studentų skaičius 2026 m. gali mažėti dar 37-43 proc.

Valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo plane keliami valstybinių kolegijų veiklos tikslai 2029 metams. Siekiama, kad 2029 m. bet kurioje valstybinėje kolegijoje studijuotų ne mažiau kaip 1,2 tūkst. studentų. Taip pat siekiant, kad ne mažiau kaip 76 proc. valstybinių kolegijų absolventų per 12 mėnesių po studijų baigimo įsidarbintų pagal įgytą kvalifikaciją.

Tikimasi, kad 2029 m. valstybinėse kolegijose bus ne mažiau kaip 50 proc. visu etatu dirbančių dėstytojų ir ne mažiau kaip 10 proc. mokslo ar meno laipsnį turinčių dėstytojų, dirbančių bent 0,5 etato dalimi.

Forumo dalyviai priėmė sprendimą kreiptis į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, atkreipiant jos dėmesį į regiono poreikius, su siūlymu suteikti galimybę kolegijai siekti LR Vyriausybės patvirtintų ilgalaikių strateginių tikslų, išlaikant savarankiškos aukštojo mokslo institucijos Panevėžio regione statusą ir skiriant didesnį finansavimą mokslininkams-tyrėjams mokslo taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai.

Daugiau informacijos čia ir čia.

Tai savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse

Panevėžys, Lietuva
Pirmadienis - Penktadienis
(8:00 - 17:00)
Skip to content